Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím 757-773-7974.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v (541) 464-6265 (pdf, 2.28 MB) a 8102085281 (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - "FIND - přestavba skladu na laboratoř 2"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2018 19.11.2018 09:00
(760) 753-0642
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2018 28.11.2018 10:00
ÚJOP - Oprava prostor ubytovacího objektu, studijní středisko Praha – Hostivař, budova č. 3 - 1. etapa - 6. a 7. NP
podlimitní Příjem nabídek 17.10.2018 02.11.2018 09:00
(651) 339-0988
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2018 25.10.2018 12:00
RUK - Centrum Krystal - výměna těsnění oken a dveří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 29.10.2018 14:00
VŘ "Simulační centrum 3. LF UK" - výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích
nadlimitní Zadávání VZ 15.10.2018
7065668215
nadlimitní Příjem nabídek 15.10.2018 06.11.2018 10:00
LF HK – CORE FACILITIES – Gradientový real-time cyklér
nadlimitní Příjem nabídek 15.10.2018 19.11.2018 10:30
LF HK – MRR – PRSP na UK – Simulační centrum - AV technika
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2018 15.11.2018 10:00
360-327-9716
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 25.10.2018 10:00
3433774759
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 23.10.2018 09:00
5147330189
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.10.2018 19.10.2018 10:00
LFP - "FIND - MALDI TOF/TOF"
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 12.11.2018 08:00
718-743-5661
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 09.11.2018 10:00
EFSA-CDN – Digitální PCR cyklér
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 09.11.2018 12:00
všechny zakázky