inswamp

Saikne ar pagātni. Pagātnes elpa. Katrs to izjūt citādi. Vēsture glabā visdzīvākās liecības par cilvēkiem, kuru nacionālā pašapziņa, garīgā pārliecība un enerģija vienoja mūsu tautu, briedinot nelokāmu apņemšanos – būt brīviem pašiem savā zemē. Mums ir ne vien jāsargā šīs liecības, bet arī jāmācās no tām – reizēm paraugoties uz šodienu ar aizgājušo paaudžu acīm. Valsts svētki ir tam piemērots brīdis.

        Mums ir zeme, par kuru mēs varam runāt tikai vienā – sirds valodā. Dažreiz ir dzirdēts sakām, ka neatkarÄ«ba mums iekritusi klēpÄ« – gluži kā likteņa dāvana. Nē, tā nav taisnÄ«ba! Kārlis Skalbe ir teicis, ka neviena tauta nav tik dārgi maksājusi par savu brÄ«vÄ«bu kā latvieÅ¡u tauta. MÅ«su ceļš ir bijis cieÅ¡anu ceļš cauri ērkÅ¡Ä·iem. Atcerēsimies to Å¡odien un arÄ« turpmāk! Atcerēsimies to un apzināsimies! Ikviens no mums ir daļiņa no mÅ«su valsts, ikviens ir svarÄ«gs un nepiecieÅ¡ams gluži tāpat kā Latvija ir svarÄ«gs un nepiecieÅ¡ams nosacÄ«jums mÅ«su pastāvēšanai – mÅ«su darbam un mÅ«su dzÄ«vei. LasÄ«t vairāk…

c Komentāri ir izslēgtiLatvijai 100!

917-360-5025

9.kom. Spēka zīmes.

Rit Latvijas simtgades gads, arvien biežāk un biežāk aizdomājamies par savu zemi, latvietību un latviešu Spēka zīmēm. Lai varētu piedzīvot un izdzīvot dažādus notikumus, ikdienā nepieciešams domu spēks, līdzcilvēku atbalsts vai arī Spēka zīmes. (Sintija/Diāna)

Spēka zīmes ir mitoloģiskas enerģijas, kas palīdz veidot cilvēka būtību. (Rūdolfs)

Man īpaša Spēka zīme ir Saule. Tā dod man enerģiju, vēlmi darboties, labu noskaņojumu. Priecājos par katru saulainu dienu, ko izdzīvoju!(Kristīne)

Saule nozīmē mūžīgo dzīvību un kustību. Tā silda zemīti, tāpēc ir svarīga man un manai ģimenei, jo esam zemnieki. (Loreta)

Senais latvietis ar to rotāja darba rīkus, mēbeles u.c, rudenī pateicās par paveikto, jo bez Saules tuvuma un svētības nekā nebūtu. Tā māca sasniegt. M.Brauna dziesma ,,Saule, Pērkons, Daugava” ir katra latvieša dziesma! Katra latvieša Spēka zīme! (Līva) 517-655-3963

c Komentāri ir izslēgtiSpēka zīmes

Apsveicam!!

8.-9. klašu grupā skolas meiteņu un zēnu komandas izcīnīja 2. vietu Jelgavas pilsētas 48.skolēnu spartakiādē basketbolā. Zēniem līdz tiesībām piedalīties Zemgales reģiona sacensībās pietrūka nieka 3 punkti.

Meiteņu komandā spēlēja Ivonna Paegle (8.kom.), Beāte Sannija Aploka (8.kom.), Agate Seržante (8.kom.), Anete Barovska (9.vid.), Ieva Buša (8.soc.) un Agate Levčenoka (8.soc.).

Zēnu komandā spēlēja Atis Valenieks (9.vid.), Rinalds Rubīns (9.vid.), Kristers Vējš (8.vid.), Maksims Rodins (8.vid.), Mārtiņš Krišs Krūklītis (8.kom.) un Kristaps Klincis (8.vid.).

c Komentāri ir izslēgtiApsveicam!!

Spīdolas Valsts ģimnāzija Lācplēša dienas gājienā!

8572513846
(812) 809-6211

Paldies savējiem, īstajiem, paldies par pleca sajūtu, par salstošajiem pirkstiem aizdedzot pie skolas svecītes, paldies par skanīgām balsīm un latvju strēlnieku cienīgu drosmi un brašumu dziedot “Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros!”, ‘’Daugav’s abas malas” un solījumu

“Augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki, veseli, uzdziedāsim, uzdziedāsim augstu laimi Latvijai!

c Komentāri ir izslēgtiSpīdolas Valsts ģimnāzija Lācplēša dienas gājienā!

Ar ”Skolas somu” uz medicÄ«nu…

843-695-7362

Ceturtdien, 18.oktobrÄ«, mēs, 9.kom. klase, projekta “Skolas soma” ietvaros devāmies ekskursijā. ApskatÄ«jām 2 muzejus RÄ«gā – Paula Stradiņa MedicÄ«nas vēstures muzeju un Farmācijas muzeju. No rÄ«ta satikāmies Jelgavas dzelzceļa stacijā, lai kopÄ«gi brauktu uz RÄ«gu. LÄ«va un Ralfs, divi atbildÄ«gi klases biedri, bija ekskursijas organizatori, viņi rÅ«pējās par klases nokļūšanu galamērÄ·Ä«. Pirmo apmeklējām Farmācijas muzeju, tajā stāstÄ«ja par farmācijas vēsturi, tās raÅ¡anos un nozÄ«mÄ«gām personām medicÄ«nā. Ekskursijas laikā varējām arÄ« aktÄ«vi darboties – PēterÄ«tÄ«, manekenā, ievietojām pareizi iekšējos orgānus (paveicām to pietiekami ātri, lai iekļūtu starp labākajiem), minējām, apguvām un atcerējāmies dažādus garÅ¡augus un tējas, pasmaržojot un pataustot tos, un piedalÄ«jāmies alÄ·Ä«miÄ·a laboratorijas darbos. Tā kā bijām labi skolēni, saņēmām tēju un konfektes. ApskatÄ«jām Paula Stradiņa MedicÄ«nas vēstures muzeja ekspozÄ«cijas. Apskates objekti bija izvietoti vairākos stāvos, lielā daļā no tiem bija atveidoti cilvēki, ļoti reālistiski, tāpēc radās sajÅ«ta, ka tie vienā mirklÄ« varētu mÅ«s nobiedēt. Å ajā muzejā uzzinājām daudz jauna par latvieÅ¡u un ārvalstu zinātnieku un ārstu sasniegumiem. Ekskursija bija vairāk izglÄ«tojoÅ¡a nekā izklaidējoÅ¡a, taču tā bija noderÄ«ga, jo papildinājām zināšanas. Paldies, Skolas soma!

Kristīne un Loreta, 9.kom.

 

 

c Komentāri ir izslēgtiAr ”Skolas somu” uz medicÄ«nu…

c Komentāri ir izslēgti

8476792974

c Komentāri ir izslēgti

586-489-0956

2018.gada 22. oktobrÄ« Jelgavas SpÄ«dolas Valsts Ä£imnāzijas 12.soc. klase Latvijas LauksaimniecÄ«bas universitātē atklāja dokumentālu fotoizstādi “Saharova balvai 30“.

Paldies skolēniem un skolotājiem par aktīvu līdzdalību rudens brīvlaikā!

 

c Komentāri ir izslēgti“Saharova balvai 30”

Noskaidroti konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2018” finālisti

Starptautiskā tehnoloÄ£iju konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2018” žūrija ir izvērtējusi iesniegtos 1. kārtas darbus. Starp 18 labākajām 10. – 12. klaÅ¡u (D grupa) komandām, kas 7. â€“ 9. novembrÄ« VentspilÄ« piedalÄ«sies konkursa finālā, ir arÄ« mÅ«su Ä£imnāzijas pārstāvji “ClipTell” – Mārtiņš Taukačs (10.kom), Ralfs Daniils Zariņš (10.v) un Elizabete Ronija Dreimane (12.v).

Vēlam veiksmi!

c Komentāri ir izslēgtiNoskaidroti konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2018” finālisti

Apsveicam!!!

17.oktobrī Jelgavas pilsētā notika peldēšanas sacensības, stafetes. Mūsu skolas komanda (2005.-2006.gadā dzimušo grupā) ieguva 3.vietu. Komandas sastāvā: Artūrs Brasavs (7.kom), Artis Jurgens (7.vid), Viktorija Būmane (7.vid), Dārta Mestere (8.vid).

vesico-urachal

c Komentāri ir izslēgtiApsveicam!!!