Về đất nước Nhật Bản

(515) 337-6214

Xin chào các bạn Chúng mình là ban biên tập của XIN CHA

» Read More

Dịch cúm

Xin chào các bạn! Dạo này không khí lạnh tràn về, mùa

» Read More

Thiên nhiên Nhật Bản③

Xin chào các bạn Chúng tôi là ban biên tập của XINCHA

» Read More

9168280106

Xin chào các bạn! Chúng tôi là bạn biên tập của XIN CHA

» Read More

Chủ đề

tear streak

Điểm nổi bật Về cơ bản thì bạn sẽ làm việc tại công trư

(740) 923-0429

【Tuyến Oedo ga Daimon đi bộ 5 phút】
Là công việc có thể phát huy kỹ năng sử dụng tiếng Việt và tiếng Anhアデコ

Điểm nổi bật <Bạn có muốn thử sức với công việc dùng kỹ

708-231-9457

【Higashi Osaka-shi・Ga Fukaebashi】Làm thêm tại công ty gia công kim loại新大亜鍛造株式会社

Điểm nổi bật là công việc mang lại kinh nghiệm và kỹ th

» Read More

914-457-5305

【Tuyến Midosuji ga Honmachi】Công việc sử dụng tiếng Vi

4079963153