Wij zoeken enthousiaste, dynamische en ondernemende collega's!

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

Pro Facto en Bout Advocaten hebben hun krachten gebundeld en bieden een nieuwe vorm van dienstverlening aan. Alle juridische en bestuurskundige expertise via één loket (aan de Ossenmarkt). Lees meer...

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland
Nieuwe opdracht in Caribisch Nederland

Nieuwe opdracht in Caribisch Nederland

In 2015 voerden we in opdracht van de commissie-Spies onderzoek uit naar de werking van wetgeving in Caribisch Nederland en in 2017 voor het WODC naar de Wet toelating en...

Pilot Spreekuurrechter is een "gekwalificeerd succes"

Pilot Spreekuurrechter is een "gekwalificeerd succes"

Op 1 oktober 2016 is de Rechtbank Noord-Nederland een pilot gestart met de Spreekuurrechter. Deze nieuwe en experimentele procedure Spreekuurrechter beoogt snel en laagdrempelig contact met de rechter te bieden...

Evaluatie en actualisatie Regiovisie Groningen-Assen

Evaluatie en actualisatie Regiovisie Groningen-Assen

De Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. Sinds de start van de samenwerking in 1996 heeft de RGA talrijke investeringen...

24-uurs bed-bad-brood-opvang met begeleiding biedt de beste kansen op vertrek vreemdelingen

24-uurs bed-bad-brood-opvang met begeleiding biedt de beste kansen op vertrek vreemdelingen

Tussen het Rijk en de gemeenten is in de afgelopen jaren stevig discussie gevoerd over de wenselijkheid van het bieden van gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen in zogeheten bed-bad-broodlocaties. Pro...

954-384-9537

Search